کلینیک ساختمانی پرتوی

                        کاشت میلگرد و مقاوم سازی در گیلان و مازندران

                       تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP

                                              اجرای کنسول

در ستون های بتن آرمه خرابی های ناشی از زلزله منجر به شکست ستون قبل از تشکیل مفصل پلاستیک در تیر می گردد. در نتیجه روش های مختلفی برای بهبود ظرفیت خمشی، برشی و شکل پذیری ستون ها توسط افزایش دورگیری جانبی ناحیه مفصل پلاستیک ارائه شده است که عملکرد مناسبی طی زلزله های مختلف می باشد. در این مقاله با تشریح هردو FRP داشته اند از آن جمله استفاده از ژاکت بتنی و استفاده از الیاف روش و در نهایت با بررسی نتایج چند آزمایش بر روی نمونه های مقاوم سازی شده و مقایسه آن ها، نتیجهمی گیریم که افزایش مقاومت جانبی و سختی در نمونه های مقاوم سازی شده با ژاکت بتنی خیلی بیشتر از
می باشد. در حالی که میزان شکل پذیری نمونه های مقاوم سازی FRP نمونه های مقاوم سازی شده با الیاف بهتر از نمونه های مقاوم سازی شده با ژاکت بتنی می باشد
در ستون های بتن آرمه خرابی های ناشی از زلزله منجر به شکست ستون قبل از تشکیل مفصل پلاستیک در تیر می گردد. در نتیجه روش های مختلفی برای بهبود ظرفیت خمشی، برشی و شکل پذیری ستون ها توسط افزایش دورگیری جانبی ناحیه مفصل پلاستیک ارائه شده است که عملکرد مناسبی طی زلزله های مختلف می باشد. در این مقاله با تشریح هردو FRP داشته اند از آن جمله استفاده از ژاکت بتنی و استفاده از الیاف روش و در نهایت با بررسی نتایج چند آزمایش بر روی نمونه های مقاوم سازی شده و مقایسه آن ها، نتیجهمی گیریم که افزایش مقاومت جانبی و سختی در نمونه های مقاوم سازی شده با ژاکت بتنی خیلی بیشتر از
می باشد. در حالی که میزان شکل پذیری نمونه های مقاوم سازی FRP نمونه های مقاوم سازی شده با الیاف بهتر از نمونه های مقاوم سازی شده با ژاکت بتنی می باشدمهندس عباس پرتوی دیلمی

مهندس شهاب فلاح چای

09120215547-۰۹۳۷۰۱۱۵۵۴۷

دفتر گیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی – روبروی تاکسی تلفنی شمال

کلینیک ساختمانی پرتوی

شماره تماس : 09370115547 - 09370115547کاشت میلگرد در مازندران - کاشت میلگرد در رامسر-  کاشت میلگرد در آمل - کاشت میلگرد در چابکسر - کاشت میلگرد در چالوس کاشت میلگرد در بابل - مقاوم سازی سازه در مازندران - مقاوم سازی در رامسر -

/ 0 نظر / 32 بازدید